Công ty TNHH An Phát BG

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty và cần  những giấy tờ gì? Cảm ơn!


Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Đăng ký kinh doanh (06-06-2018 10:24 AM)

Trước hết, Chúng tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoa (Email: nguyenthihoa221290) đã đặt câu hỏi cho chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - cơ quan nhà nước trả lời”

Công ty TNHH An Phát BG là Công ty TNHH (một thành viên). MST: 3002027764

Công ty hỏi hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) của Công ty, chúng tôi xin trả lời thủ tục bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội người đại diện theo pháp luật (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên;

3. Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu Việt Nam/Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người bổ sung, thay thế làm người đại diện theo pháp luật của công ty;

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp: người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân và giấy tờ sau: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại