UBND Thành phố Hà Tĩnh

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp về các chính sách mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các thay đổi về chính sách pháp luật, thủ tục hành chính,... Tổ chức tốt và thường xuyên hơn việc đối thoại giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp, doanh nhân

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư (31-05-2018 09:58 PM)

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đã ban hành mới 64/64 quyết định chuẩn hóa TTHC, công khai và niêm yết 1.465/1.465 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% đơn vị cấp xã, huyện, tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cập nhật, công khai văn bản chỉ đạo điều hành, cơ chế chính sách của tỉnh trên hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống công báo điện tử của tỉnh và các trang điện tử của các Sở, ban, ngành, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN truy cập, tìm kiếm và nghiên cứu.

Thực hiện Nghị quyết 19-2016 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp ngày 13/8/2016, chỉ đạo khẩn trương giải quyết, trả lời các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp. Hà Tĩnh cùng đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN, cam kết đơn giản hóa tối đa thủ tục và thời gian đăng ký DN, đăng ký đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho khởi sự DN, gia nhập thị trường; thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ, thường xuyên với doanh nghiệp; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại