Đề nghị trong thời gian HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015 thì vẫn cho áp dụng cơ chế chính sách của Nghị quyết 122 để hỗ trợ cho các HTX (đặc biệt là chính sách hỗ trợ thành lập mới, hỗ trợ ô tô chở rác,...
Chi tiết...Công ty TNHH xây dựng Trường Lợi
Xóm Nghĩa Sơn, xãGia Hanh, huyện Can Lộc
tranquan1910@gmail.com
Xin chào các anh chị, công ty tôi thành lập đã gần 2 năm về lĩnh vực xây dựng, đóng góp chỉ tiêu nông thôn mới, tạo công ăn việc làm cho anh chị em và đóng góp thuế cho địa phương, nhưng từ khi thành lập đến giờ ở xã nhà hằng năm vẫn có nguồn vốn trên cấp về như xây nhà đa chức năng trường tiểu học Gia Hanh, hệ thông mái che của trường cũng như sữa...
Chi tiết...

Cty TNHH Ducon Hà Tĩnh
xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh
thuhangsonca@gmail.com
Công ty Ducon 100% vốn Đài Loan, đã đượcc cấp phép đầu tư và đang xin thành lập công ty. Xin hỏi có qui định nào nói rõ là trích "Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quĩ khác" phải là mấy %? nếu có xin quí Sở cho biết cụ thể qui định nào? điều mấy?. Nếu không có qui định này, thì chúng tôi có thể cắt bỏ nội dung này, không đưa...
Chi tiết...1 - 11 của ( 11 ) hồ sơ