Công ty CP xây dựng đường bộ số I

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án CTGT Hà Tĩnh trả nợ các công trình: Đường 15A Phúc Đồng, Đường Nam Cầu Cày + Môn Đỉnh

Trả lời


Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh
Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (31-05-2018 09:38 AM)

1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL15 đoạn nối QL1A (TP Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng) được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2009 và giao cho Sở GTVT Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư; với tổng chiều dài là 32,89km và có TMĐT là 681,641 tỷ đồng. Dự án được phân chia thành 10 gói thầu xây lắp, được khởi công xây dựng vào tháng 10/2010 và đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 9/2014,

Đến nay, Chủ đầu tư và các nhà thầu đă thực hiện xong công tác quyết toán A- B; đồng thời Sở GTVT đã trình Bộ GTVTphê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Tờ trình số 3390/SGTVT-TTr ngày

19/9/2014, số 2649/TTr-SGTVT ngày 19/8/2016) với giá trị đề nghị quyết toán là 765,806 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn của dự án mới được bố trí 641,175 tỷ đồng (hiện đã giải ngân hết) nên số nợ đọng XDCB của dự án đến nay là 124,631 tỷ đồng. Hiện Bộ GTVT. Bộ KHĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ trí nguồn vốn trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án là 40,5 tỷ đồng.

Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh là đơn vị thi công gói thầu số 07 (thuộc Liên danh Công ty TNHH MTV 185 - Công ty CP TVĐT&XDMiền Trung - Công ty CP phát triển công nghiệp, XL&TM Hà Tĩnh - Công ty CPXD đường bộ số 1 Hà Tĩnh) với giá trị họp đồng do Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh thi công được quyết toán A-B là 15,211 tỷ đồng; đến nay Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 8,83 tỷ đồng, số còn nợ là 6,381 tỷ đồng. Sau khi được Bộ GTVT bố trí nguồn vốn trả nợ là 40,5 tỷ đồng nêu trên, Sở GTVT sẽ cân đối để trả một phần vốn còn nợ cho Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh và các nhà thầu theo quy định; phần còn lại sẽ chờ đến khi Bộ GTVT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và bố trí nguồn vốn thì Chủ đầu tư mới có cơ sở thanh toán hết số nợ cho nhà thầu.

2. Dự án đường Nam cầu Cày đến cầu Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh được ƯBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 300 QĐ/UB-CN1 ngày 22/2/2005 và giao cho Sở GTVT Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư. Dự án đi qua địa bàn thành phố Hà Tĩnh với tổng chiều dài là 6,35km và có TMĐT là 209,778 tỷ đồng. Dự án được chia làm 12 gói thầu xây lắp, được khởi công xây dựng vào tháng 6/2006 và đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 10/2012. Đến nay, dự án đã được ƯBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Quyết định số 2561/QD-UBND ngày 29/8/2014) với giá trị quyết toán là 173,594 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn của dự án mới được bố trí 169,143 tỷ đồng (đã giải ngân hết) nên số nợ đọng XDCB của dự án đến nay là 4,451 tỷ đồng.

Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh là đơn vị thi công gói thầu số 03 của tuyến chính và đường công vụ Môn Đỉnh với giá trị họp đồng được quyết toán A-B là 19,112 tỷ đồng (trong đó: phần tuyến chính là 18,901 tỷ đồng và đường công vụ Môn Đỉnh là 0,211 tỷ đồng); đến nay Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 18,641 tỷ đồng, số còn nợ là của gói thầu là 0,471 tỷ đồng (trong đó: phần tuyến chính là 0,260 tỷ đồng và đường công vụ Môn Đỉnh là 0,211 tỷ đồng). Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn trả nợ, sau khi được bố trí vốn, Sở GTVT sẽ thanh toán hết số tiền còn nợ cho Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh theo quy định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại