Công ty CP xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà

Đề nghị tỉnh có quy hoạch đường gom tại các tuyến đường tránh thành phố, thị xã vì nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đấu nối được.

Trả lời


Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải (13-08-2018 10:47 AM)

Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được ƯBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/04/2010; Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B và các đường tỉnh, cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên các quốc lộ đã được ƯBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3427/QĐ-ƯBND ngày 23/9/2015. Các quy hoạch nêu trên đã được Sở GTVT đăng tải trên trang Web của Sở GTVT là http://www.gtvthatinh.gov.vn, đề nghị các doanh nghiệp đăng nhập để biết thông tin chi tiết (trong các quy hoạch này có quy hoạch đầy đủ đường gom cho tất cả các đường, kể cả đường Quốc lộ 1 tránh thành phố Hà Tĩnh).

Theo điều 29 Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 thì “Đường nhánh được nối vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối thuộc Quy hoạch các điểm đấu nối đã được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Giao thông vận tải. Cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thống kê các đường đã đấu nối và lập kế hoạch xử lý phù hợp với quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt.”

Theo khoản 3, Điều 10 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT thì “Trước khi mở rộng địa giới khu vực nội thành, nội thị có đường bộ đi qua, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng đường gom và các điểm đấu nối theo quy định tại Thông tư này đổi với đoạn đường bộ sẽ nằm trong nội thành, nội thị”; tuy nhiên do điều kiện ngân sách hạn chế nên đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh mới chỉ triển khai được khoảng 500m trước Cụm công nghiệp cẩm Xuyên, đang có kế hoạch triển khai khoảng 45Om trước Cụm công nghiệp Thạch Việt, ở những đoạn khác chưa có kế hoạch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dọc theo đường tránh Quốc lộ 1 qua thành phồ Hà Tĩnh, đề nghị ƯBND huyện Thạch Hà, ƯBND thành phố Hà Tĩnh, ƯBND huyện cẩm Xuyên có kế hoạch xây dựng đường gom trước khi cấp đất cho các doanh nghiệp.

Trong lúc tuyến đường tránh Quốc lộ 1 qua thành phố Hà Tĩnh chưa xây dựng được đường gom, tỉnh đã quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, đề nghị các doanh nghiệp thuê đất trong các khu đã quy hoạch hoặc nghiên cứu kỹ quy hoạch đấu nối đã nêu trên để xin được vị trí phù hợp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại