Kiến nghị việc quy định cấm ô tô vận chuyển hàng hóa vào đô thị gây khó khăn cho các doanh nghiệp phân phối hàng hóa

Việc quy định cấm ô tô vận chuyển hàng hóa vào đô thị gây khó khăn cho các doanh nghiệp phân phối hàng hóa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ không có xe vận chuyển trung gian, phải thuê xe nên tăng chi phí. Đề nghị có quy định cho phép các xe vận tải hàng của các hãng vào đô thị trong khoảng thời gian nhất định, giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Trả lời


Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải (13-08-2018 03:59 PM)

Việc Quản lý hệ thống đường giao thông trong thành phố Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền của ƯBND thành phố Hà Tĩnh; để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đô thị, ngày 10/9/2015 ƯBND thành phố Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 196/TTr-ƯBND (Kèm theo ý kiến của Sở GTVT tại Văn bản sổ 2853/SGTVT ngày 27/8/2015; Văn bản số 1673/CAT-PC67 ngày 28/8/2015 của Công an tỉnh; Báo cáo thẩm định số 1456/BC-STP ngày 04/9/2015 của Sở Tư pháp) gửi ƯBND tỉnh. Ngày 01/10/2015 ƯBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ƯBND Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu lượng của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (gửi kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-ƯBND ngày 01/10/2015 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, qua phản ánh của Công ty cố phần Lý Ngân - Vina và xem xét danh mục các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cấm xe tải có trọng lượng từ 13 tấn trở lên và xe khách từ 16 chổ ngồi trở lên, Sở GTVT thấy rằng có một số tuyến đường bị cấm lưu hành 24h/24h là chưa họp lý và có khó khăn cho các doanh nghiệp trong vận chuyển hàng hóa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Sở GTVT đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát lại, theo hướng cấm phương tiện theo từng khung thời gian hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyên hàng hóa vào nội thi, nhất là thời gian từ 24h đêm đên 4 h sáng.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại