Kiến nghị việc nợ đọng xây dựng cơ bản

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án CTGT Hà Tĩnh trả nợ các công trình: Đường 15A Phúc Đồng, Đường Nam Cầu Cày + Môn Đỉnh”

Trả lời


Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải (13-08-2018 04:30 PM)

Dự án cải tạo, nâng cấp QL15 đoạn nối QL1A (TP Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng) được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2009 và giao cho Sở GTVT Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư; với tổng chiều dài là 32,89km và có TMĐT là 681,641 tỷ đồng. Dự án được phân chia thành 10 gói thầu xây lắp, được khởi công xây dựng vào tháng 10/2010 và đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 9/2014,

Đến nay, Chủ đầu tư và các nhà thầu đă thực hiện xong công tác quyết toán A- B; đồng thời Sở GTVT đã trình Bộ GTVTphê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Tờ trình số 3390/SGTVT-TTr ngày

19/9/2014, số 2649/TTr-SGTVT ngày 19/8/2016) với giá trị đề nghị quyết toán là 765,806 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn của dự án mới được bố trí 641,175 tỷ đồng (hiện đã giải ngân hết) nên số nợ đọng XDCB của dự án đến nay là 124,631 tỷ đồng. Hiện Bộ GTVT. Bộ KHĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ trí nguồn vốn trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án là 40,5 tỷ đồng.

Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh là đơn vị thi công gói thầu số 07 (thuộc Liên danh Công ty TNHH MTV 185 - Công ty CP TVĐT&XDMiền Trung - Công ty CP phát triển công nghiệp, XL&TM Hà Tĩnh - Công ty CPXD đường bộ số 1 Hà Tĩnh) với giá trị họp đồng do Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh thi công được quyết toán A-B là 15,211 tỷ đồng; đến nay Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 8,83 tỷ đồng, số còn nợ là 6,381 tỷ đồng. Sau khi được Bộ GTVT bố trí nguồn vốn trả nợ là 40,5 tỷ đồng nêu trên, Sở GTVT sẽ cân đối để trả một phần vốn còn nợ cho Công ty CPXD đường bộ 1 Hà Tĩnh và các nhà thầu theo quy định; phần còn lại sẽ chờ đến khi Bộ GTVT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và bố trí nguồn vốn thì Chủ đầu tư mới có cơ sở thanh toán hết số nợ cho nhà thầu.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại