Hỏi về ưu đãi trang trại nuôi lợn nái
Khối 4, thị trấn Phố Châu
0982875459
congtynganpho@gmail.com
1. Trại lợn nái cấp bố mẹ ở thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang chưa nằm trong quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung công nghiệp đến năm 2020, nhưng được UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Vũ Quang xây dựng trại lợn nái tại Công văn số 503/UBND-NL1 ngày 30/1/2015 thì có được hưởng các chế độ chính sách tại Nghị quyết 90/2014 n...
Chi tiết...

Thủ tục cắt, chuyển đóng bảo hiểm: Tôi đang đóng BHXH ở một công ty, nhưng công ty đó hiện nay đang nợ đọng BHXH. Hiện nay tôi đã nghỉ việc bên công ty đó và làm việc ở công ty khác. Vậy tôi có thể cắt BHXH ở công ty cũ để nhập đóng ở công ty mới khi công ty cũ đang nợ bảo hiểm không?
Chi tiết...


Nội dung 1: Thành phố không bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư (mặc dù đã có 2 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu thành phố Hà Tĩnh giải quyết bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư).Nội dung 2: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đến nay thành phố triển khai chậm và chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và thàn...
Chi tiết...

Bên công ty chúng tôi sắp tới có lao động Trung Quốc qua tạm trú tại công ty nhưng không làm việc cho công ty. Hiện tại lao động này đã có thẻ tạm trú và được cấp giấy phép lao động tại 1 công ty ở Bình Dương. Công ty này có hợp đồng công trình tại Hà Tĩnh và cử lao động này ra làm việc. Vậy cho chúng tôi hỏi ngoài việc đăng ký tạm trú cho lao động...
Chi tiết...

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư. Tại Muc 2, chương IV (điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn) thì đối với những doanh nghiệp chưa đủ số lượng người xếp hạng III (ví dụ như thiết kế và giám sát thi công) thì phạm vi hoạt động thế nào? Nếu tuyển đủ số lượng ít nhất thì doanh nghiệp chưa thể sống được, còn...
Chi tiết...
91 - 98 của ( 98 ) hồ sơ