Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về việc công suất thiết kế của nhà máy là 50 triệu lít/năm nhưng sản lượng thực tế sản xuất năm 2015 và kế hoạch năm 2016 là 58 triệu/lít/năm. Việc tăng sản lượng sản xuất thực tế so với công suất thiết kế do khi thiết kế thì sản xuất loại bia có nồng độ cồn cao hơn (5 độ) nhưng thực tế lại sả...
Chi tiết...

Hệ thống thiết bị công nghệ của Công ty được đầu tư hiện đại nhưng nguồn điện cung cấp không ổn định, cần cải thiện, đề nghị cho nguồn cấp điện riêng. Ngoài ra, trong năm nay có 02 lần nguồn nước cung cấp không đạt chất lượng, Công ty phải tạm ngừng sản xuất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty, đề nghị có giải pháp lâu dài về nguồn nước cấp ch...
Chi tiết...Công ty hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản nên sự cố môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty (Công ty phải ngừng hoạt động 03 tháng và 05 tháng chỉ hoạt động cầm chừng). Tuy nhiên, tại văn bản số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ hỗ trợ cho người làm thuê và thủy s...
Chi tiết...

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng, dầu, nhờn, bếp ga; lưới ngư cụ; phụ tùng máy móc chủ yếu phục vụ cho ngư dân. Do sự cố môi trường ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt cá của các ngư dân, dẫn tới ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, thu nhập của doanh nghiệp nhưng chưa được nằm trong diện kê khai đền bù thiệt hại, đề nghị UBND tỉnh, các ngành c...
Chi tiết...

Doanh nghiệp xin hỏi: - Đầu năm 2012, công ty có vay vốn của cá nhân để phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong năm 2012. việc vay vốn giữa công ty và cá nhân được thể hiện qua hợp đồng vay với thời hạn 10 năm và với lãi suất bằng 1,2 lần lãi suất ngân hàng. Do khó khăn nên đến 31/12/2012 công ty chưa thể thanh toán tiền lãi vay năm 2012 cho cá nhân...
Chi tiết...Cty TNHH Ducon Hà Tĩnh, có giấy phép đầu tư 12/2015, thành lập ty 6/2016, để đầu tư dự án sx Silic mangan, điện sản xuất gđ 1 là 34.000KVA. 1, kính đề nghị Sở Công Thương kiểm tra, xác nhận sự phù hợp với qui hoạch điện và đã qui hoạch trạm biến áp cho cty Ducon hay chưa? 2. mong quí sở kiểm nhà máy sx silic mangan tại Kỳ Long, Kỳ Liên có phù hợp v...
Chi tiết...


16 - 30 của ( 119 ) hồ sơ