1. Vướng mắc của các dự án khi phải đấu nối vào đường quốc lộ, đặc biệt là tuyến đường tránh thành phố, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư và đang triển khai xây dựng. 2. Có chính sách hỗ trợ khoảng 3 tháng lương và các khoản nộp theo lương cho Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh.
Chi tiết...
Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi liên kết bị thua lỗ không có khả  năng hoạt động, không có khả năng trả nợ cho doanh nghiệp, cơ hội tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi nhằm khôi phục lại hệ thống chăn nuôi ? 
Chi tiết...

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hình thức thuê đất do Đài PTTH tỉnh quản lý, sử dụng để đầu tư dự án Trung tâm vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng, giới tính cho trẻ em. Hành lang pháp lý như thế nào? Sự ủng hộ của tỉnh ra sao? Cơ quan nào chủ trì việc này? Bản thân tôi là người khuyết tật đã theo đuổi...
Chi tiết...Hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định cụ thể thời gian thuê đất cho loại hình, quy mô dự án đầu tư. Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định tại Khoản 2 điều 43 của Luật Đầu tư năm 2015 và Khoản 3 điều 126 Luật Đất đai năm 2013
Chi tiết...

Đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính các bước xử lý hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực chấp thuận đầu tư, thuê đất, tránh chồng chéo giữa các ngành, địa phương linh hoạt thời gian xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để doanh nghiệp sớm triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh
Chi tiết...


16 - 30 của ( 96 ) hồ sơ