Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi liên kết bị thua lỗ không có khả  năng hoạt động, không có khả năng trả nợ cho doanh nghiệp, cơ hội tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi nhằm khôi phục lại hệ thống chăn nuôi ? 
Chi tiết...

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hình thức thuê đất do Đài PTTH tỉnh quản lý, sử dụng để đầu tư dự án Trung tâm vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng, giới tính cho trẻ em. Hành lang pháp lý như thế nào? Sự ủng hộ của tỉnh ra sao? Cơ quan nào chủ trì việc này? Bản thân tôi là người khuyết tật đã theo đuổi...
Chi tiết...Hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định cụ thể thời gian thuê đất cho loại hình, quy mô dự án đầu tư. Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định tại Khoản 2 điều 43 của Luật Đầu tư năm 2015 và Khoản 3 điều 126 Luật Đất đai năm 2013
Chi tiết...

Đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính các bước xử lý hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực chấp thuận đầu tư, thuê đất, tránh chồng chéo giữa các ngành, địa phương linh hoạt thời gian xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để doanh nghiệp sớm triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh
Chi tiết...


Hiện nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên chỉ mới được quy hoạch 03 điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như là đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét, sớm có quy định cụ thể về lựa chọn, quản lý hoạt động các điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn tỉnh; trên c...
Chi tiết...

Hiện nay phần lớn nguồn thu ngân sách thành phố phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá và xét giao đất ở; tuy vậy hiện nay các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn thành phố, thị xã còn có vướng mắc về công tác thẩm định dự án tại Sở Xây dựng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết
Chi tiết...

Việc đóng cửa di dời nhà máy gạch Tuynel ở thị xã Hồng Lĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị và tiến độ thu hồi đất thực hiện quy hoạch của thị xã Hồng Lĩnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhâ...
Chi tiết...

Đề nghị xác nhận KCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương có phải là KCN không mà các doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào đây không được hưởng lợi bất cứ một chính sách nào theo Luật Đầu tư và khi Nhà nước ứng tiền doanh nghiệp để đền bù giải phóng mặt bằng (DN chuyển tiền vào tài khoản của Hội đồng đền bù GPMB TX Kỳ Anh để hội đồng trực tiếp trả cho dân)...
Chi tiết...


1 - 15 của ( 76 ) hồ sơ