Công ty TNHH Huang Xi
thuthuy040491@gmail.com
Ngày 23/4/2012 công ty chúng tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với danh sách thành viên góp vốn là 2 người. Ngày 2/3/2018 công ty chúng tôi tăng số thành viên góp vốn và đã làm xong thủ tục và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với số thành viên góp vốn là 4 người. Xin hỏi công ty chúng tôi có phải đăng ký lại với cơ...
Chi tiết...

Công ty tôi thành lập đầu tiên tháng 3 năm 2016. Thuộc Thị trấn kỳ anh- Huyện Kỳ Anh cũ. Sau đó Huyện tách ra thị xã và Huyện. Công ty tôi vẫn ở địa điểm cũ giờ thuộc thị xã Kỳ Anh. 2 năm đầu tiên công ty tôi có được miễn thuế thu nhập theo pháp luật hay không? Nay công ty tôi chuyển vào vị trị mới là Phường Kỳ Liên - Tx Kỳ Anh. Thuộc khu công nghi...
Chi tiết...


Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đại Phú Hưng
Tầng 3- Số 162- Đường Hà Huy Tập- TP Hà Tĩnh
Doanh nghiệp xin hỏi lần 2 ( Vì lần 1 đã hỏi ngày 29/11/2016 chưa trả lời) Đầu năm 2012, công ty có vay vốn của cá nhân để phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong năm 2012. việc vay vốn giữa công ty và cá nhân được thể hiện qua hợp đồng vay với thời hạn 10 năm và với lãi suất bằng 1,2 lần lãi suất ngân hàng. Do khó khăn nên đến 31/12/2012 công ty chư...
Chi tiết...

Gia đình chúng tôi đang sử dụng thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Thành phố Hà Tĩnh cấp năm 2005; diện tích 190 m2; Nhưng đến nay, qua kết quả đo đạc theo dự án “ Xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai của tỉnh Hà Tĩnh”. Thực hiện đo nguyên trạng của thửa đất (đo đạc theo đúng sơ đồ, ranh giới của thửa đất tại giấy chứ...
Chi tiết...Kính gửi Chuyên mục, Hiện nay công ty chúng tôi đang gặp vấn đề như dưới đây, cần tư vấn: Chúng tôi có khách hàng là doanh nghiệp FDI, có nhập hàng từ nước ngoài về gửi ở kho ngoại quan chờ bán cho doanh nghiệp chế xuất. Chúng tôi muốn hỏi, trong trường hợp khách hàng FDI muốn thực hiện chuyển quyền sở hữu hàng hóa đó trong kho ngoại quan cho DNCX...
Chi tiết...


Đề nghị trong thời gian HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015 thì vẫn cho áp dụng cơ chế chính sách của Nghị quyết 122 để hỗ trợ cho các HTX (đặc biệt là chính sách hỗ trợ thành lập mới, hỗ trợ ô tô chở rác,...
Chi tiết...

Từ 01/9/2016 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 có hiệu lực, Khu kinh tế CK Cầu Treo không còn được coi là Khu phi thuế quan. Vậy, DN có thể đầu tư xây dựng Khu phi thuế quan (có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải q...
Chi tiết...


1 - 15 của ( 83 ) hồ sơ